יום הזיכרון, בסיס רמון

עיצוב חוברות יום היזכרון הן חוברות עם רגישות גבוהה בעיצובן ובקונספט הנבנה סביבן.

"כולנו ילדים של החיים" בשנה זו נבחר מוטיב הילד":

ברגעים שונים  לצורך,כנושא  כל כך רגיש וכואב, הילד הוא ילד שנראה מגבו כדי לא ליצור הזדהות עם ילד פרטי מסויים, ועם זאת לדעת לפרוט בעדינות על מיתרי הרגש ולהשאיר את הכבוד הראוי ליום מורכב זה בשנה.

בחירת תמונות המשקפות רגעים יומיומיים, ופשוטות הנמצאים בכל הווי וחלק מפיסות החיים.

היה הראשון להגיב